Begrippenlijst

Verklaring van enkele termen en begrippen die op deze website gebruikt worden

genealogie - kwartierstaat - stamreeks

Genealogie

Genealogie is niet alleen een ander woord voor stamboomonderzoek, maar ook de naam voor een bepaalde vorm van een stamboom.

Een genealogie is een overzicht van alle nakomelingen in de mannelijke lijn van een bepaald persoon of echtpaar. Dochters worden in een genealogie wel vermeld, maar hun nageslacht niet meer.

De nummering van personen binnen een genealogie kan voor buitenstaanders verwarrend zijn. Omdat deze website bedoeld is voor een breed publiek, heb ik deze nummering niet gebruikt voor de genealogieën op deze website.

Achternamen worden meestal in de mannelijke lijn doorgegeven: Bijna iedereen heeft dezelfde achternaam als zijn of haar vader. In een enkel geval wordt een achternaam in de vrouwelijke lijn doorgegeven. Wanneer dat gebeurt in de genealogieën op deze website, neem ik ook de vrouwelijke lijn op (hoewel dat eigenlijk dus niet hoort in een genealogie).

Een voorbeeld van een genealogie op deze website is de genealogie Pardoen.

genealogie

ge·nea·lo·gie (niet: gene·alogie)
de (v.)
(1567) <Fr. généalogie <Gr. genealogia

1 · wetenschap van het stamboomonderzoek, van de ontwikkeling en verwantschap van geslachten (families) synoniem: geslachtkunde

2 · geslachtslijst, geslachtsregister, stamboom

van Dale, 14e editie

Kwartierstaat

Een kwartierstaat is een overzicht van alle voorouders van een bepaald persoon. Deze persoon wordt wel kwartierdrager of probandus genoemd, de voorouders in een kwartierstaat heten kwartieren.

Voor de nummering van de kwartieren gebruiken we de gewone Arabische cijfers (dus 1, 2, 3, ...). De kwartierdrager krijgt nummer 1, zijn ouders 2 en 3, de vier grootouders 4 tot en met 7, de acht overgrootouders 8 tot en met 15, enz. Het nummer van de moeder is steeds één hoger dan het nummer van de vader, en het nummer van de vader is twee keer zoveel als het nummer van zijn kind. De ouders van nummer 37 zijn dus 74 en 75. Mannen hebben steeds een even nummer (behalve evt. de kwartierdrager), vrouwen hebben steeds een oneven nummer.

Een voorbeeld van een kwartierstaat op deze website is de kwartierstaat van Hendrik van Kampen.

kwartierstaat

kwar·tier·staat
de (m.)

  1 · tabel van iemands kwartieren (10)

kwartier

kwar·tier
het; -en; -tje

10 · (genealogie) ieder van de personen die iemands afstamming van vaders- of moederszijde uitmaken
synoniem: stamdeel, vierendeel

van Dale, 14e editie

Stamreeks

Een stamreeks is de afstammeling in rechte, mannelijke lijn van een persoon. Hierin worden dus geen zijtakken opgenomen. Wel worden meestal echtgenotes en kinderen vermeld.

De generaties in een stamreeks worden genummerd met Romeinse cijfers, waarbij de oudste generatie nummer I krijgt.

stamreeks

stam·reeks
de  

1 · reeks van de oudste, elkaar in rechte lijn opvolgende voorvaderen

van Dale, 14e editie

Mist u informatie? Zijn de gegevens onjuist, onvolledig of onduidelijk? Laat het ons even weten.